SZKOLENIA I REZERWACJE

SZKOLENIA I REZERWACJE

Celem szkolenia teoretycznego jest zdobycie przez kursanta wiedzy wymaganej do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego (BSP) używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe oraz do bezpiecznego wykonywania lotów i obsługi BSP.

Szkolenie obejmuje:
– szkolenie teoretyczne wraz z materiałami dydaktycznymi,
– szkolenie praktyczne w locie na BSP DRON-CSS,
– szkolenie praktyczne w locie na sprzęcie DRON-CSS lub osoby szkolącej się.
– Egzamin końcowy wewnętrzny,
Program szkolenia teoretycznego VLOS na podstawie wytycznych ULC:
– Przepisy i procedury ruchu lotniczego,
– Struktura polskiej przestrzeni powietrznej,
– Służby i organy ruchu lotniczego,
– Podstawy prawa lotniczego – pozostałe aspekty,
– Statyczne i dynamiczne dane lotnicze,Wykonywanie lotów modeli latających i bezzałogowych statków powietrznych,
– Praktyczne informacje na temat przygotowania się operatora bezzałogowego statku powietrznego do lotów,
– Człowiek, jako pilot i operator UAV możliwości i ograniczenia,
– Zasady wykonywania lotów,
– Mechanika lotu,
– Elektronika, systemy sterowania i transmisji,
– Bezpieczeństwo i sytuacje niebezpieczne,
– Zagrożenia życia i zdrowia,
– Pierwsza pomoc.

DRON-CSS zajmuję się kompleksowym przygotowaniem dla kursanta wszelkich wymaganych dokumentów potrzebnych do przystąpienia do egzaminu państwowego. Każdy kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym teoretycznym oraz praktycznym. Po zaliczeniu egzaminu, kursant uzyskuję certyfikat upoważniający go do przystąpienia do Egzaminu Państwowego teoretycznego oraz praktycznego ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ULC

W ramach szkolenia jest zagwarantowane:
– miejsce szkoleniowe w sali audiowizualnej,
– loty szkoleniowe i treningowe zgodnie z procedurami lotniczymi,
– możliwość szkolenia się na sprzęcie własnym lub Dron – CSS,
– materiały szkoleniowe,
– zakwaterowanie w hotelu na terenie lotniska,
– wyżywienie HB,
– parking,
– certyfikat ukończenia kursu.

Ponad to w trakcie kursu można dodatkowo skorzystać i zobaczyć:

– loty szybowcem,
– loty samolotem,
– motolotnie, paralotnie, skoki spadachronowe itp.,
– loty w tunelu aerodynamicznym,
– imprezy integracyjne.
W związku z konieczności rezerwowania miejsc hotelowych oraz szkoleniowych prosimy o pilny kontakt.