EGZAMINY UAVO VLOS I BVLOS

EGZAMINY UAVO VLOS I BVLOS

W związku z wieloma pytaniami z Państwa strony, w temacie egzaminu państwowego na uprawnienia VLOS i BVLOS, informujemy że będą odbywały się w naszym ośrodku szkoleniowym. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie na nasz adres mailowy zgłoszeń, dzięki którym będziemy mogli zebrać odpowiednią ilość osób chcących złożyć egzamin. Oddelegowany pracownik ULC, na podstawie państwa zgłoszeń zweryfikuje i ustali wiążący termin, w którym odbędzie się egzamin z teorii oraz praktyki. Zgłoszenia przyjmujemy w formie elektronicznej, a oryginały dokumentów egzaminowani będą zobligowani do przedstawienia przed egzaminem. Egzaminator sprawdza dokumentację pod względem merytorycznym i formalnym i jeżeli jest ona kompletna dopuszcza kandydata do egzaminu.

Wykaz wymaganych dokumentów wygląda w następujący sposób

Wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji (UAVO)

Oświadczenie o posiadanej wiedzy i umiejętnościach (dostępne na internetowej stronie ULC w zakładce UAV)

Kopia posiadanego zaświadczenia o odbyciu szkolenia (UAVO)

Kopia polisy ubezpieczenia OC

Badania lotniczo-lekarskie

Opis sprzętu, na którym ma zostać wykonany egzamin wyposażenie, rodzaj napędu, autopilot, przeznaczenie itp. (można zamieścić zdjęcie)

Dowody wniesienia następujących opłat:

za egzamin teoretyczny na świadectwo kwalifikacji
za egzamin praktyczny na świadectwo kwalifikacji
za pierwsze wydanie świadectwa UAVO