DRON CSS, CBDIO, PRO FAMILIA MEA

DRON CSS, CBDIO, PRO FAMILIA MEA

Nasze Zasady – Twoje Bezpieczeństwo.
W bieżącym roku firma nasza bierze udział w akcji organizowanej przez Centralne Biuro Detektywistyki i Obserwacji – CBDiO z Poznania oraz fundacje „Por Familia Mea” pod hasłem: Nasze Zasady – Twoje Bezpieczeństwo.

Akcja ta jest głównie adresowana do młodzieży, a ma za zadanie ochronę i przeciwdziałanie pojawianiu się narkotyków w szkołach.

Nasza rola w tym przedsięwzięciu polega na współdziałaniu tradycyjnych metod śledczych we współpracy z najnowszą technologią.
Patrol z psem tropiącym wspomagany przez drona, będzie wykonywał działania mające na celu wykrycie przestępstwa w dostarczenie materiału dowodowego. Dodatkowym atutem tego przedsięwzięcia jest efekt prewencyjny oraz rzetelna informacja dla rodziców, szkół, służb oraz włodarzy miast.
Akcja będzie prowadzona w kilku wytypowanych szkołach, na terenie wielkopolski.
Będą to niezapowiedziane wizyty patroli wybrane w kolejności losowej.
Mamy nadzieję, że współpraca z wieloma podmiotami i organizacjami w tym zakresie, przyniesie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa naszym dzieciom i oczyści szkoły z niechcianych substancji.

Od nowego roku szkolnego, wybrane placówki szkoleniowe będą objęte programem przeciwdziałania narkotykom w szkole.
Patrole będą odwiedzały szkoły losowo i będą sprawdzać czy na terenie szkoły lub czy któreś z uczniów nie nosi na sobie śladów po substancjach zakazanych.
Gdy zostaną stwierdzone i udowodnione przypadki nawet śladowych ilości narkotyków, sprawy będą zgłaszane odpowiednim organom ścigania.
Miejmy nadzieję, że nasza wspólna praca ograniczy skutecznie, dostęp młodzieży do substancji zakazanych