Bezpieczeństwo podczas lotów

Każdy operator bezzałogowego statku powietrznego powinien mieć na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo wykonywanych lotów. Nieumiejętna analiza przestrzeni powietrznej może być przyczyną kolizji z innymi użytkującymi ją statkami powietrznymi i w konsekwencji doprowadzić do złamania prawa lotniczego, co karane jest nie tylko wysoką grzywną, ale również zagrożone jest karą pozbawienia wolności. Mimo, że w Polsce istnieje nakaz posiadania świadectwa klasyfikacji UAVO dla wszystkich tych, którzy pragną legalnie użytkować bezzałogowce, to bardzo wielu ich użytkowników nie zdaje sobie sprawy w jakim miejscu może latać a jakim nie. Kwestia ta jest ogromnie ważna, bowiem od niej zależy zdrowie i życie nie tylko nas samych, ale również innych użytkowników przestrzeni powietrznej.